XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 1 stycznia

Klęska Jana Olbrachta pod Preszowem

1 stycznia 1492 roku pod Preszowem wojska Jana Olbrachta zostały pokonane przez przeważające siły Stefana Zapolyi, możnowładcy węgierskiego będącego sojusznikiem Władysława Jagiellończyka, króla Czech. Pokonany Jan Olbracht schronił się w mieście, to jednakże po paru dniach oblężenia zostało zdobyte a przyszły król Polski dostał się do niewoli. Wikipedia Jan I Olbracht Te wydarzenia zakończyły konflikt wewnątrz dynastii Jagiellonów, tron węgierski przypadł Władysławowi który potraktował brata łaskawie i wkrótce po potwierdzeniu warunków ugody w Koszycach z 1491 r. uwolnił. Grodecki R., Zachorowski S., Dąbrowski J., "Dzieje Polski średniowiecznej", Kraków 2011, str. 826

Miejsce wydarzenia: Preszów Położenie geograficzne na mapie