XVI wiek (beta) API Github Twitter

Co wydarzyło się 4 czerwca

Bunt studentów Akademii Krakowskiej

4 czerwca 1549 roku część studentów uczelni krakowskiej opuściła miasto śpiewając pieśń "Ite in orbem universum" i głosząc, że udają się studiować na innych uniwersytetach. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (www.archiwum.uj.edu.pl) Secesja studentów z Krakowa Był to efekt wcześniejszego konfliktu między żakami a księdzem Andrzejem Czarnkowskim, wpływowym kanonikiem słynącym z prowadzenia wystawnego i wesołego życia. W maju 1549 roku służba kanonika poraniła wielu studentów, jednego zabiła. Kocznur Jan, "Proces księdza Andrzeja Czarnkowskiego", Palestra 4/9(33), 1960, str. 70-74 Doszło do rozruchów, studenci bezskutecznie szukali sprawiedliwości u króla, później przed sądem duchownym, który jednak Czarnkowskiego uniewinnił, konsekwencji uniknęli także jego słudzy. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 108 Rozżaleni studenci opuścili uniwersytet i Kraków, i mimo iż spora część z nich później wróciła do miasta to szacuje się że studia porzuciło wówczas ponad 6 tysięcy z nich, wielu trafiło na niemieckie uczelnie protestanckie. Krakowska uczelnia przetrwała ten kryzys, choć można było zaobserwować stopniowy upadek jej znaczenia i prestiżu a problemy materialne profesorów uniwersytetu powodowały ich migrację na dwór królewski i dwory zamożniejszej szlachty. Afera nie zaszkodziła za to karierze kanonika Czarnkowskiego, Uniwersytet Jagielloński (www.uj.edu.pl) Uniwersytet Jagielloński z innej perspektywy - studenci opuszczają miasto w 1553 roku został biskupem poznańskim gdzie zasłużył się zwalczaniem innowierców i obroną interesów kościoła.

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie


Interesujące?

Zobacz inne ciekawe wydarzenia historyczne:

Zygmunt August nobilitował Szymona Marycjusza, pedagoga, profesora Akademii Krakowskiej

11 czerwca 1559 roku Zygmunt II August nobilitował Szymona Marycjusza, kanclerza przy biskupie chełmińskim Janie Lubodzieskim, a wcześniej profesora Akademii Krakowskiej.

Więcej?

Zygmunt II August wydał przywilej dla uniwersytetu w Królewcu

28 marca 1560 roku Zygmunt II August wydał dla uniwersytetu w Królewcu przywilej w którym nadawał tej uczelni prawa i wolności równe Akademii Krakowskiej.

Więcej?

Papież Grzegorz XIII wydał bullę potwierdzającą akt erekcyjny Uniwersytetu Wileńskiego

30 października 1579 roku papież Grzegorz XIII wydał bullę, w której potwierdził akt erekcyjny Uniwesytetu Wileńskiego przygotowany przez Stefana Batorego.

Więcej?


Cytat dnia

Rzeczpospolita niczym innym w całości i dłużej zachowana być nie może, jedno zgodą, miłością, społecznością, jednością, bo jak mądrze ktoś [...] napisał ’zgodą małe rzeczy rosną, niezgodą wielkie upadają’ i ’moc zjednoczenia mocniejsza niż rozdwojenia’[...]

fragment testamentu Zygmunta II Augusta, za - U. Borkowska, "Dynastia Jagiellonów w Polsce", 2011

Książka dnia

Immanuel Wallerstein, The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, 2011

(opis wydawcy): "Immanuel Wallerstein’s highly influential, multi-volume opus, The Modern World-System, is one of this century’s greatest works of social science. An innovative, panoramic reinterpretation of global history, it traces the emergence and development of the modern world from the sixteenth to the twentieth century."

Wydawnictwo: University of California Press
Książka (lub ebook) dostępna w księgarni: amazon.com