XVI wiek (beta) API Github Twitter

Co wydarzyło się 3 marca

Aleksander Jagiellończyk zawarł sojusz z zakonem inflanckim

3 marca 1501 Aleksander Jagiellończyk, wielki książę litewski oraz Wolter von Plettenberg, inflancki mistrz krajowy zakonu krzyżackiego, zawarli w Wilnie sojusz przeciwko Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu. Wikipedia Wolter von Plettenberg Wikipedia Aleksander Jagiellończyk Umowę zawarto na 10 lat. W tym czasie od prawie roku trwała już wojna litewsko-moskiewska, Wikipedia Wojna litewsko-moskiewska (1500-1503) w której przewagę zdobyły wojska Iwana III Srogiego, m.in. zadając oddziałom litewskim klęskę pod Wiadroszą. Z kolei Wolter von Plettenberg zwyciężył Rosjan w 1501 r. nad rzeką Siritsa a rok później nad jeziorem Smolin. W 1503 r. zawarł pokój z Iwanem III, obie strony konfliktu zachowały stan posiadania sprzed wojny. Także Litwa w tym samym roku podpisała rozejm z Wielkim Księstwem Moskiewskim, jednak na dużo gorszych warunkach, tracąc znaczą część swojego terytorium.


Interesujące?

Zobacz inne ciekawe wydarzenia historyczne:

Zawarto pierwszy pakt wileński

31 sierpnia 1559 roku w Wilnie zawarto pierwszy pakt między Zygmuntem Augustem a inflancką gałęzią zakonu krzyżackiego. Mistrz Gotthard Kettler oddał ziemie zakonu pod opiekę Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Więcej?

Wydano akt Articuli omnibus in universum militibus

16 lipca 1579 roku wydano akt Articuli omnibus in universum militibus zawierający przepisy, których miały przestrzegać oddziały Stefana Batorego w trakcie wyprawy na Połock.

Więcej?

Zmarł Kasper Bekiesz, szlachcic wegierski, jeden z doradców i oficerów Stefana Batorego

7 listopada 1579 roku w Grodnie zmarł Kasper Bekiesz, jeden z dowódców węgierskich i doradca Stefana Batorego.

Więcej?


Cytat dnia

Doraźne, osobiste korzyści ludzi w ogóle niezdolnych do myślenia kategoriami politycznymi sprowokowały katastrofę państwową. Patent na nieodpowiedzialność, dany ludziom małym i głupim, musi doprowadzić do nieszczęścia. Tak wygląda jeden z niezawodnych mechanizmów historii.

Paweł Jasienica, "Rzeczpospolita Obojga Narodów. Srebrny Wiek", 1967, str. 467

Książka dnia

Marian Biskup, Wojna Pruska, czyli wojna Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519-1521 u źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich , 2019

(opis wydawcy): "W swojej książce Marian Biskup omawia przyczyny oraz potencjał stron walczących w "Wojnie Pruskiej", fazy działań militarnych, próby rozjemstwa oraz pertraktacji pokojowych, a także dokonuje ogólnej charakterystyki lat 1519-1521."

Wydawnictwo: Napoleon V
Książka (lub ebook) dostępna w księgarni: napoleonv.pl