XVI wiek (beta) API Github Twitter

Co wydarzyło się 25 czerwca

Mehmed II Girej został chanem Tatarów Krymskich

25 czerwca 1577 roku Mehmed II Girej, zwany Tłustym, został chanem Tatarów Krymskich po śmierci swojego ojca chana Dewleta I, zarażonego dżumą. Wikipedia Mehmed II Girej Wikipedia Dewlet I Girej Już w lipcu zaczęto się obawiać w Rzeczypospolitej nowych najazdów tatarskich, sejm litewski w Wołkowysku uchwalił wysokie podatki, szybko wysłano "upominki" na Krym. Nie uchroniło to jednak kraju przed najazdami, w początkach 1578 roku podjazdy tatarskie były widziane aż pod Ostrogiem gdzie oblegały księcia Konstantyna Ostrogskiego. Korzon Tadeusz, "Dzieje wojen i wojskowości w Polsce", t. 2, 1912, str. 26-27 W tym samym roku Stefan Batory wysłał posiłki wojewodzie bracławskiemu Januszowi Zbaraskiemu, który pokonał Tatarów pod Bracławiem.


Interesujące?

Zobacz inne ciekawe wydarzenia historyczne:

Zwycięstwo nad Tatarami pod Zasławiem

25 stycznia 1491 roku pod Zasławiem wojska koronne dowodzone przez Mikołaja z Chodcza i kniazia Semena Holszańskiego rozgromiły Tatarów.

Więcej?

Zwycięstwo nad Tatarami pod Kleckiem

5 sierpnia 1506 roku oddziały litewskie, złożone głównie z pospolitego ruszenia i chorągwi nadwornych - w tym polskiej - pokonały Tatarów, których najazd zapuścił się daleko w głąb Litwy.

Więcej?

Piotr Kmita zwycięża oddziały tureckie pod Trembowlą

2 lipca 1524 roku pod Trembowlą Piotr Kmita, wówczas marszałek nadworny koronny doścignął ze swoim oddziałem jazdy część wycofujących się z Polski sił tureckich i pokonał je podczas przeprawy przez Seret.

Więcej?


Cytat dnia

Rzeczpospolita niczym innym w całości i dłużej zachowana być nie może, jedno zgodą, miłością, społecznością, jednością, bo jak mądrze ktoś [...] napisał ’zgodą małe rzeczy rosną, niezgodą wielkie upadają’ i ’moc zjednoczenia mocniejsza niż rozdwojenia’[...]

fragment testamentu Zygmunta II Augusta, za - U. Borkowska, "Dynastia Jagiellonów w Polsce", 2011

Książka dnia

Adam Leszczyński, Ludowa historia Polski, 2020

(opis wydawcy): "Opowieść o tym, co zostało w polskiej pamięci zakłamane, albo z niej wyparte. To historia 90 proc. Polaków - ubogich i niewykształconych, tych, którzy mieli ciężko pracować i słuchać narodowych elit - od początku Polski aż do czasów współczesnych..."

Wydawnictwo: WAB
Książka (lub ebook) dostępna w księgarni: ebookpoint.pl