XVI wiek (beta) API Github Twitter

Co wydarzyło się 9 grudnia

Porozumienie Maksymiliana II ze szlachtą litewską

9 grudnia 1575 roku posłowie cesarscy podpisali porozumienie ze szlachtą litewską, w którym cesarz Maksymilian II, poważny kandydat do korony polskiej, po ucieczce Henryka Walezego do Francji, przyjmował specjalne zobowiązania wobec Litwy. Dubas-Urwanowicz Ewa, "Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta", Białystok 1998, str. 303 M. in. obiecywał opłacić wojska do obrony przed Iwanem Groźnym, zaś arcyksiążę Ernest miał ożenić się z Anną Jagiellonką. Na zebranym w listopadzie sejmie koronacyjnym w Warszawie kandytatura habsburska miała ogromne popracie wśród przedstawicieli senatu, jednak szlachta i posłowie miast przekonani przez Jana Zamoyskiego, optowali za kandytaturą 'Piasta', nie udało się jednak uzgodnić żadnego poważnego kandydata. Wobec tego 12 grudnia prymas Jakub Uchański nominował na króla Maksymiliana Habsburga, jednak niezrażona tym szlachta dwa dni później ogłosiła królem Annę Jagiellonkę, a na jej małżonka zaproponowano Stefana Batorego. 30 marca 1576 roku Batory wjechał do Polski przekraczając granicę pod Śniatyniem. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 188 Dekadę później, po śmierci Batorego, Habsburgowie podjęli kolejną i również nieskuteczną próbę opanowania tronu Rzeczypospolitej, zakończoną ich klęską pod Byczyną Wikipedia Bitwa pod Byczyną i niewolą arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga, królem zaś został Zygmunt III z dynastii Wazów, siostrzeniec Zygmunta Augusta.


Interesujące?

Zobacz inne ciekawe wydarzenia historyczne:

Rozpoczął obrady pierwszy sejm konwokacyjny Rzeczpospolitej Obojga Narodów

6 stycznia 1573 roku rozpoczął obrady pierwszy sejm konwokacyjny w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, którego głównym zadaniem było przygotowanie elekcji nowego władcy.

Więcej?

Zakończono głosowanie podczas pierwszej wolnej elekcji w 1573 roku

9 maja 1573 roku w Krzemieniu pod Warszawą (obecnie część praskiej części miasta) zakończono zbieranie głosów podczas sejmu elekcyjnego, zebranego po śmierci Zygmunta II Augusta.

Więcej?

Rozpoczął się zjazd stronników Maksymiliana II Habsburga w Łowiczu

29 lutego 1576 roku w Łowiczu rozpoczął się zwołany przez prymasa Uchańskiego zjazd zwolenników kandydatury Maksymiliana II Habsburga na tron polski.

Więcej?


Cytat dnia

Brak wyobraźni, zwłasz­cza w mate­rii poli­tycz­nej, wie­dzie do gor­szych rze­czy niż zbrod­nia – do błę­dów.

Grzegorz Kucharczyk, "Prusy. Pięć wieków", 2020

Książka dnia

Grzegorz Kucharczyk, Prusy. Pięć wieków, 2020

Historia Prus przygotowana przez profesora Grzegorza Kucharczyka, który "...podjął się syntetycznego opracowania dziejów państwa Hohenzollernów od XVI do XX wieku, którego losy wielokrotnie dramatycznie wiązały się z historią Polski. To próba nowego spojrzenia na te dzieje. Autor kładzie nacisk na historię polityczną, ale również uwzględnia najważniejsze aspekty dotyczące kultury, społeczeństwa i gospodarki."

Wydawnictwo: Bellona
Książka (lub ebook) dostępna w księgarni: ebookpoint.pl