XVI wiek (beta) API Github Twitter

Co wydarzyło się 4 lutego

Bitwa pod wsią Tarasauti koło Chocimia

4 lutego 1532 roku oddziały polskie, zaskoczone podczas przeprawy przez rzekę Źródła podają zwykle, że podczas przeprawy przez Dniestr. Współczesna miejscowość Tarasivtsi leżąca w pobliżu Chocimia (ok. 30 km) znajduje się jednak nad Prutem, bliżej Chocimia (10 km) leży wioska Tarasivka, ale nie bezpośrednio nad Dniestrem a 4-5 km od rzeki., zostały pokonane przez wojska mołdawskie. Muzeum Wojska Polskiego (www.muzeumwp.pl) Kalendarium

Miejsce wydarzenia: Tarasauti Położenie geograficzne na mapie


Interesujące?

Zobacz inne ciekawe wydarzenia historyczne:

Bitwa pod Chocimiem (1530)

31 grudnia 1530 roku pod Chocimiem doszło do starcia oddziałów obrony potocznej hetmana polnego Jana Koli z wojskami hospodara mołdawskiego Piotra Raresza.

Więcej?

Odnowiono traktat pokojowy między Koroną a Turcją

1 sierpnia 1553 roku odnowiono w Stambule traktat pokojowy między Sulejmanem I Wspaniałym a Zygmuntem Augustem.

Więcej?

Na lwowskim rynku ścięto Jana Podkowę, kozaka zaporoskiego i hospodara mołdawskiego

16 czerwca 1578 roku we Lwowie na miejskim rynku ścięto Jana (Iwana) Podkowę, kozaka zaporoskiego. Podkowa w 1577 roku zdobył Jassy, wówczas stolicę Mołdawii i ogłosił się hospodarem.

Więcej?


Cytat dnia

Gdy taki jest los i przeznaczenie rzeczy ludzkich, że zgoda i pokój między ludźmi rozmaitych królestw i prowincyj wiecznie trwać nie mogą, i że po długotrwałym pokoju, wojna niekiedy następować musi, a sama zmienność rzeczy uczy, iż każde królestwo, nie mniej obawiać się drugiej, jak pierwszego spodziewać się powinno, najlepszą tedy, a rządcom królestw i prowincyj arcypożyteczną rzeczą jest, aby się zawczasu starali o to, iżby kraje i ludy im poddane, na wojnę , którąby im mógł wydać nieprzyjaciel zawsze były przygotowane, i do wszelakiego odporu przysposobione.

Jan Tarnowski, "Consilium rationis bellicae", 1558, Kraków, (wydanie z 1858 r.) str. 5

Książka dnia

Paweł Jasienica, Polska Jagiellonów, 2018

Druga część słynnych esejów historycznych Pawła Jasienicy, poświęcona dziejom dynastii Jagiellonów. Mimo upływu ponad 50 lat od pierwszego wydania wciąż zachwyca kolejne pokolenia miłośników historii. Klasyk i świetna lektura na długie zimowe wieczory.

Wydawnictwo: Pruszyński Media
Książka (lub ebook) dostępna w księgarni: ebookpoint.pl