XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 10 stycznia

W Lublinie rozpoczął obrady sejm koronny

10 stycznia 1569 roku w Lublinie rozpoczął obrady sejm koronny, jednocześnie równolegle obradował też sejm litewski Wikipedia Unia Lubelska . Marszałkiem sejmu został Stanisław Sędziwój Czarnkowski. Wikipedia Sejm 1569 Głównym celem prac sejmów było ustanowienie nowej unii polsko-litewskiej - krytyczna dla przetrwania związku obu państw kwestia wobec braku potomków Zygmunta II Augusta i spodziewanego końca dynastii Jagiellonów. Mimo wrogiej postawy magnaterii litewskiej zawarcie nowej unii uchwalono 28 czerwca. Stało się to dzięki zdecydowanym działaniom króla i sejmu koronnego. Nie zawahano się, w ramach nacisków, posunąć do inkorporacji niektórych ziem litewskich do Korony, co spotkało województwa podlaskie, wołyńskie, kijowskie i bracławskie. 

Miejsce wydarzenia: Lublin Położenie geograficzne na mapie