XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 4 października

Zmiana kalendarza z juliańskiego na gregoriański

4 października 1582 roku był ostatnim dniem obowiązywania w Polsce kalendarza juliańskiego, kolejnym dniem był nie 5-ty lecz 15 października według wprowadzonego właśnie kalendarza gregoriańskiego. Wikipedia Inter gravissimas Zmianę kalendarza wprowadził papież Grzegorz XIII wydając 24 lutego 1582 roku bullę Inter gravissimas Wejnert Alexander, "Sprostowanie błędu, co do czasu wprowadzania kalendarza gregoryańskiego do Polski", Biblioteka Warszawska, Tom drugi, Warszawa 1865, str. 505-506, oficjalnie ogłoszoną 1 marca tegoż roku. Oprócz Polski zastosowały się do niej Włochy, Hiszpania i Portugalia, w grudniu 1582 roku nowy kalendarz wprowadziła Francja, dwa lata później Austria, Czechy i Śląsk.