XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 13 listopada

Rozpoczął obrady sejm Prus Książęcych, który uchwalił ustawę o ustroju politycznym i administracyjnym księstwa

13 listopada 1542 roku przed południem w Królewcu rozpoczął obrady sejm stanów pruskich, zwołany przez księcia Albrechta Hohenzollerna w celu przedyskutowania i uchwalenia ustawy Regimentsnottel dotyczącej ustroju politycznego i administracyjnego księstwa. Małłek Janusz, "Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542", Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, rocznik 72, zeszyt 2, 1967, str. 138 Motywacją do uporządkowania wewnętrznych spraw pruskich była ówczesna sytuacja międzynarodowa i rosnące zagrożenie tureckie. Książę Albrecht zobowiązany był traktatem krakowskim do pomocy Polsce w razie możliwej wyprawy tureckiej, brał też pod uwagę możliwość udziału w antytureckiej krucjacie elektora branderburskiego, co mogło mu zapewnić zniesienie ciążącej nad nim banicji. Książę nie posiadał wówczas następcy, konieczne było zajęcie się uporządkowaniem spraw księstwa w razie ewentualnej śmierci władcy lub długotrwałej niewoli. Ustawę o ustroju przyjęto dwa tygodnie później, pod koniec listopada 1542 roku, dokument opieczętowano uroczyście 45 pieczęciami, w tym książęcą pieczęcią majestatyczna i sekretną, oraz pieczęciami dostojników i posłów szlacheckich a także 6 miast. Regulowała ona ustrój Prus Książęcych przez kolejne kilkadziesiąt lat, a także kwestię biskupstw, utrzymania żony i córki księcia w razie jego śmierci, regencję sprawowaną przez najwyższych urzędników i przedstawicieli miast do czasu ustanowienia nowego władcy. Zobowiązywano także ewentualnego następcę Albrechta do zamieszkiwania na terenie księstwa i osobistego sprawowania rządów.

Miejsce wydarzenia: Królewiec Położenie geograficzne na mapie