XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 26 listopada

Zjazd w Parczewie

26 listopada 1496 roku w Parczewie rozpoczął się zjazd władców i książąt dynastii jagielońskiej z udziałem króla Polski Jana Olbrachta, wielkiego księcia Litwy Aleksandra oraz Zygmunta Jagiellończyka. Szulc Dominik, "Miejsce Unii Horodelskiej w polsko-litewskich negocjacjach unijnych w latach 1492-1506", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 141, z. 2 (2014), str. 346 Biskup Marian, "Król Jan Olbracht i jego związki z Prusami Królewskimi i Toruniem", Rocznik Toruński 28, 9-24, 2001, str. 16 Dziś nie znamy szczegółów dotyczących rozmów między braćmi, naradzano się bez obecności dostojników polskich i litewskich. Jak pisał Paweł Jasienica: "wyniki osłaniali najściślejszą tajemnicą: 'Gdyby moja koszula wiedziała to bym ją spalił' powtarzali po rusku, przysłowie włoskie, którego nauczyli się od Kallimacha". Jasienica Paweł, "Polska Jagiellonów", 1965, str. 263 Z pewnością jednak podczas trwającego dwa tygodnie zjazdu omawiano planowaną na kolejny rok wyprawę wojenną przeciw Turcji, być może też przesiedlenie na południe zakonu krzyżackiego.

Miejsce wydarzenia: Parczew Położenie geograficzne na mapie