XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 1 grudnia

Powrót prywatnych aptek do Gdańska

1 grudnia 1553 roku Zygmunt August wydał przywilej dla Jana Kölderleina pozwalający mu na utworzenie prywatnej apteki w Gdańsku. Drygas Aleksander, "Początki służby medycznej i aptekarstwa w Gdańsku w dobie Odrodzenia", Jantarowe Szlaki. Biuletyn Turystyczno-Krajoznawczy Pomorza, Rok XIX, Październik-Listopad, nr. 10/11/160-161, 1976, str. 38 Jan Kölderlein cieszył się też poparciem księcia pruskiego. Przywilej ten spowodował powstanie nie tylko apteki Kölderleina, ale i kolejnych prywatnych aptek - po 26 letniej przerwie. W 1527 roku bowiem, Zygmunt I Stary nadał miastu przywilej pozwalający na utworzenie publicznej miejskiej apteki, ale też likwidację dotychczas działających aptek prywatnych, z czego Rada Gdańska skwapliwie skorzystała, zapewniając swojej placówce monopol na leki w mieście.