XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 10 lutego

Zawarto kontrakt małżeński między Elżbietą Jagiellonką a Bogdanem III Jednookim

10 lutego 1506 roku w Lublinie zawarto kontrakt małżeński między Elżbietą Jagiellonką Wikipedia Elżbieta Jagiellonka (1482-1517) , najmłodszą córką Kazimierza Jagiellończyka, a Bogdanem III Jednookim, hospodarem mołdawskim. Małżeństwo to jednak nigdy nie doszło do skutku, w sierpniu tego samego roku zmarł król Aleksander Jagiellończyk, a jego następca - Zygmunt I Stary nie zamierzał dotrzymać kontraktu. Baczkowski Krzysztof, "Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów", 2012, str. 502 Było to jednym z powodów wojny polsko-mołdawskiej, która zakończyła się dopiero w 1510 roku podpisaniem pokoju w Kamieńcu Podolskim.

Miejsce wydarzenia: Lublin Położenie geograficzne na mapie