XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 12 lutego

Ślub Albrechta Hohenzollenra i Doroty Oldenburg

12 lutego 1526 roku Wikipedia Albrecht Hohenzollern (1490-1568) odbył się ślub (per procura?) księcia Albrechta Hohenzollerna, władcy Prus i Doroty Oldenburg, córki Fryderyka I, króla Danii i Norwegii. Kucharczyk Grzegorz, "Prusy. Pięć wieków", 2020 Zawarcie małżeństwa wspierał niemiecki kanclerz króla Fryderyka Wolfgang von Utenhof, królewna otrzymała w posagu 20 tys. guldenów. Dorota wraz ze swoim orszakiem przypłynęła do Królewca 22 czerwca, Dansk Biografisk Lexikon (runeberg.org) Dorothea, Hertuginde af Preussen tam 1 lipca 1526 roku Wikipedia Dorothea of Denmark, Duchess of Prussia odbyły się oficjalne uroczystości ślubne.