XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 14 lutego

Zakończył obrady sejm koronny w Piotrkowie

14 lutego 1533 roku zakończył obrady sejm Królestwa Polskiego zwołany przez Zygmunta I Starego w Piotrkowie. Sejm rozpoczął obrady 20 (lub 23 stycznia), a jego głównym celem było uchwalenie kodyfikacji prawa polskiego. Sprawa ta jednak utknęła wcześniej na poziomie sejmików ziemskich, w efekcje sejm zajął się głównie zwykłymi sprawami obronności i podatków. Dzieje Sejmu (www.dziejesejmu.pl) Defence and budget. Sejm in Piotrków, 1533. Na obrady w Piotrkowie przybył także poseł księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna i przedstawił skargi księcia, dotyczące odebrania mu prawa głosu w senacie, prawa do udziału w elekcji i praktyce ograniczania jurysdycji księcia wobec jego własnych poddanych (mogli składać apelacje od jego wyroków do króla). Małłek Janusz, "Prusy Królewskie a Prusy Książęce w latach 1525-1548", Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 53, 1976, str. 139 Skargę księcia oddalono, wobec czego poseł książęcy złożył uroczysty protest.

Miejsce wydarzenia: Piotrków Położenie geograficzne na mapie