XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 17 lutego

Wojska mazowieckie pustoszą okolice Ełku

17 lutego 1520 roku wojska mazowieckie walczące po stronie Królestwa Polskiego w wojnie z zakonem krzyżackim, spustoszyły okolice Ełku, niszcząc m.in. dwór krzyżacki w Stradunach. Biskup Marian, "Wojny Polski z zakonem krzyżackim (1308-1521)", 2017 Większość okolicznych mieszkańców złożyła wówczas przysięgę wierności królowi Zygmuntowi I Staremu. Tego samego dnia inna grupa wojsk mazowieckich zwinęła po dwóch tygodniach oblężenie Nidzicy.

Miejsce wydarzenia: Straduny Położenie geograficzne na mapie