XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 22 lutego

Sąd sejmowy w Warszawie skazał Krzysztofa Zborowskiego na infamię i banicję

22 lutego 1585 roku podczas obrad sejmu zwołanego w Warszawie, sąd sejmowy wydał wyrok w sprawie Krzysztofa Zborowskiego, podczaszego koronnego oskarżonego o spiskowanie przeciw królowi Stefanowi Batoremu. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 244-247 Zborowski został skazany na infamię, banicję, utratę czci i szlachectwa, zmarł w Wiedniu. Wikipedia Krzysztof Zborowski (podczaszy koronny) Sprawa ta zdominowała obrady sejmu, który nie zdołał zająć się planami Batorego dotyczącymi dalszej wojny z Moskwą. Sytuacja na wschodzie po śmierci Iwana IV Groźnego była korzystna dla Rzeczypospolitej, na kolejny sejm planowany na styczeń 1587 r. wybrano posłów sprzyjających królowi, zamierzenia władcy miały jednak pozostać niezrealizowane - w grudniu 1586 r. Batory zmarł w Wilnie.

Miejsce wydarzenia: Warszawa Położenie geograficzne na mapie


Urodził sie Fryderyk III, książę legnicki z dynastii Piastów

22 lutego 1520 roku urodził się Fryderyk III, książę legnicki, prawnuk Kazimierza Jagiellończyka. Wikipedia Fryderyk III legnicki W 1559 r. został pozbawiony władzy i do śmierci w 1570 r. przetrzymywano go w legnickim zamku. Bazylow Ludwik, "Księstwo legnickie w drugiej polowie XVI wieku na tle stosunku do Polski i Rzeszy niemieckiej", Śląski Kwartalnik Historyczny 'Sobótka' nr 4, 1971, str. 486 Księstwo legnickie pozostawało pod panowaniem Piastów aż do 1675 r. Wikipedia Księstwo legnickie kiedy to zmarł ostatni książę ze śląskiej linii Piastów - Jerzy Wilhelm legnicki.