XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 27 lutego

Hetman Firlej zwinął oblężenie Pasłęka

27 lutego 1520 roku podczas wojny polsko-krzyżackiej 1519-1521 hetman Mikołaj Firlej zabrał większość wojsk spod bezskutecznie obleganego Pasłęka i wyruszł w stronę Pięniężna. Biskup Marian, "Wojny Polski z zakonem krzyżackim (1308-1521)", 2017 Stało się to zapewne na skutek nacisków króla Zygmunta Starego, by rozpocząć bardziej ofensywne działania w stronę Prus Dolnych i zahamować ewentualne działania krzyżackiej załogi Braniewa. Już następnego dnia wojska hetmana zajęły, po krótkim oporze ze strony mieszczan Pieniężno.

Miejsce wydarzenia: Pasłęk Położenie geograficzne na mapie