XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 4 lutego

Bitwa pod wsią Tarasauti koło Chocimia

4 lutego 1532 roku oddziały polskie, zaskoczone podczas przeprawy przez rzekę Źródła podają zwykle, że podczas przeprawy przez Dniestr. Współczesna miejscowość Tarasivtsi leżąca w pobliżu Chocimia (ok. 30 km) znajduje się jednak nad Prutem, bliżej Chocimia (10 km) leży wioska Tarasivka, ale nie bezpośrednio nad Dniestrem a 4-5 km od rzeki., zostały pokonane przez wojska mołdawskie. Muzeum Wojska Polskiego (www.muzeumwp.pl) Kalendarium

Miejsce wydarzenia: Tarasauti Położenie geograficzne na mapie