XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 19 marca

Urodził się Jan Zamoyski

19 marca 1542 roku na zamku w Skokówce Wikipedia Dwór obronny w Skokówce urodził się Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny. Wikipedia Jan Zamoyski Encyklopedia PWN (encyklopedia.pwn.pl) Zamoyski Jan Za panowania Zygmunta II Augusta był sekretarzem królewskim, w 1573 r. podpisał konfederację warszawską. W czasach Stefana Batorego został kanclerzem wielkim koronnym a później hetmanem wielkim koronnym. Uczestniczył w wojnie z Rosją, dowodził oblężeniem Pskowa. Po elekcji Zygmunta III Wazy dowodząc wojskami polskimi pokonał pod Byczyną oddziały pretendującego do tronu Maksymiliana III Habsburga. W 1580 założył miasto Zamość, zaś kilka lat później utworzył w celu lepszego zarządzania swoim majątkiem Ordynację Zamojską. W 1595 r. otworzył Akademię Zamojską, Wikipedia Akademia Zamojska prywatną uczelnię świecką. Zmarł w wieku 63 lat. Życiorys kanclerza Zamoyskiego spisał Reinhold Heidenstein, Wikipedia Żywot kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego historyk i dyplomata, w dziele: Vita Ioannis Zamoscii Regni Poloniae Cancelarii et Exercituum Ducis Summi.

Miejsce wydarzenia: Skokówka Położenie geograficzne na mapie