XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 30 marca

Rozpoczął obrady sejm w Radomiu, podczas którego uchwalono konstytucję Nihil novi

30 marca 1505 roku w Radomiu rozpoczął obrady sejm Królestwa Polskiego z udziałem przedstawicieli szlachty litewskiej, podczas którego uchwalono konstytucję nazywaną później Nihil novi. Dzieje Sejmu (www.dziejesejmu.pl) Słynny sejm w Radomiu. 1505 r. Jej pełna nazwa brzmiała nihil novi sine communi consensu, oznaczając "nic nowego bez zgody powszechnej" Wikipedia Nihil novi , przez co rozumiano zgodę stanu szlacheckiego. Nowe prawo ograniczało władzę króla na rzecz szlachty, podobne trendy (wzrost znaczenia magnatów i szlachty) można było zauważyć w tamtym okresie także w innych krajach Wikipedia Władysław II Jagiellończyk , np. w Czechach w wyniku przyjęcia tzw. "Konstytucji Władysławowskiej" w 1500 r.

Miejsce wydarzenia: Radom Położenie geograficzne na mapie