XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 14 kwietnia

W Królewcu zebrał się sejm stanów Prus Książęcych

14 kwietnia 1528 roku w Królewcu zebrał się sejm stanów Prus Książęcych zwołany z inicjatywy księcia Albrechta Hohenzollerna. Małłek Janusz, "Prusy Królewskie a Prusy Książęce w latach 1525-1548", Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 53, 1976, str. 58 Stany pruskie, nie bez oporu, zgodziły się wówczas na reformę monetarną forsowaną przez króla Zygmunta I Starego. Wikipedia Monety lenne Księstwa Pruskiego (1529-1657) Reforma miała ujednolicić system monetarny Prus Książęcych i Prus Królewskich z Koroną.  

Miejsce wydarzenia: Królewiec Położenie geograficzne na mapie