XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 16 kwietnia

Zakończył obrady sejm walny w Piotrkowie

16 kwietnia 1509 roku w Piotrkowie zakończył obrady sejm walny koronny zwołany jesienią 1508 r. Dzieje Sejmu (www.dziejesejmu.pl) Na przedwiośniu. Sejm w Piotrkowie. 1509 r. Obrady sejmu trwały od 11 marca 1509, uchwalono liczne akty prawne m.in. "urządzenie komory celnej w Nieszawie dla cła pobieranego za zboże spławiane Wisłą". Woźniczko Marcin, "Celnicy na Ziemi Łódzkiej. Historia polskiej służby celnej", Wiadomości celne, 7/2016, str. 35 Uczestnikiem sejmu 1509 roku był prawdopodobnie Mikołaj Kopernik, który towarzyszył biskupowi warmińskiemu. Borawska Teresa, "Prawnicy w otoczeniu Mikołaja Kopernika", Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 2(280), 2013, str. 303

Miejsce wydarzenia: Piotrków Położenie geograficzne na mapie