XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 2 kwietnia

Jan Tarnowski został hetmanem wielkim koronnym

2 kwietnia 1527 roku król Zygmunt Stary mianował Jana Amora Tarnowskiego hetmanem wielkim koronnym. Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Jan Tarnowski (1488-1561) - praktyk i teoretyk Jan Tarnowski był wybitym dowódcą, wsławionym m.in. zwycięstwem nad wojskami mołdawskimi pod Obertynem w 1531 r. Wikipedia Jan Amor Tarnowski Był też teoretykiem wojskowości, opracował i wydał drukiem w języku polski dzieło Consilium rationis bellicae (Rada sprawy wojennej), uznawane za najwybitniejszy przykład polskiego piśmiennictwa wojskowego w XVI wieku.