XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 22 kwietnia

Ratyfikacja przymierza między cesarzem Maksymilianem a Iwanem III

22 kwietnia 1491 roku w Norymberdze cesarz Maksymilian I zaprzysiągł uzgodnione wcześniej przymierze z wielkim księciem moskiewskim. Baczkowski Krzysztof, "Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów", 2012, str. 545 Przymierze skierowane było głównie przeciwko Polsce i Litwie gdyż po śmierci króla Węgier - Macieja Korwina - cesarz rywalizował z Jagiellonami o tron więgierski. Wspólne z Moskwą wystąpienie zbrojne miało pomóc Habsburgom w przejęciu Węgier, Iwan III liczył z kolei na łatwiejsze pokonanie Litwy i odebranie jej kolejnych ziem ruskich. Było to pierwsze tego typu porozumienie habsbursko-moskiewskie przeciwko monarchii polsko-litewskiej.

Miejsce wydarzenia: Norymberga Położenie geograficzne na mapie