XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 30 maja

Podpalenie Warszawy przez agentów wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III

30 maja 1515 roku na terenie Warszawy wybuchł pożar, wzniecony przez ludzi przysłanych przez wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III. Trwała wówczas wojna litewsko-moskiewska, w którą zaangażowane było także Królestwo Polskie. Przekaz o działaniu rosyjskich podpalaczy zachował się w księgach grodzkich Wikipedia Warszawa w XVI wieku a także w korespondencji władającej wówczas Mazowszem regentki, księżnej Anny. Szybkowski Sobiesław, "Korespondencja książąt mazowieckich z radą miasta Gdańska w latach 1466–1526" w "Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Studia i materiały", VII, 2017, str. 295 W pożarze spłonęło 200 domów i klasztor bernardynów, od pojmanych jeńców dowiedziano się, że wielki książę wysłał wówczas na Mazowsze, do Polski i Prus 150 agentów mających prowadzić działania dywersyjne.

Miejsce wydarzenia: Warszawa Położenie geograficzne na mapie