XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 6 maja

Ślub Zygmunta Augusta i Elżbiety Habsburg

6 maja 1543 Wikipedia Zygmunt II August roku w Krakowie, w katedrze na Wawelu odbył się ślub Zygmunta II Augusta z Elżbietą Habsburg, córką arcyksięcia Austrii i króla Niemiec (a późniejszego cesarza) Ferdynanda I Habsburga oraz Anny Jagiellonki. Jasienica Paweł, "Polska Jagiellonów", 1965, str. 357 Ślubu udzielał arcybiskup i prymas Polski Piotr Gamrat. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 81 Małżeństwo planowano już od kilkunastu lat, pierwszy przedmałżeński traktat podpisano w roku 1530, ostateczny osiem lat później - 16 czerwca 1538 r., w lipcu tego roku odbyły się oficjalne zaręczyny. Ze względu na bliskie pokrewieństwo Zygmunta i Elżbiety, konieczna była dyspensa udzielona przez papieża Klemensa VII w 1531 r. Wikipedia Elizabeth of Austria (1526-1545) Uroczystości weselne w Krakowie trwały dwa tygodnie, wcześniej dokonano również koronacji Elżbiety na królową Polski - Zygmunt August został koronowany już w wieku 10 lat, w 1530 r. Małżeństwo nie trwało długo, Elżbieta zmarła w 1545 r. mając zaledwie 19 lat.

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie


Podpisano akt unii krakowsko-wileńskiej - 1499

6 maja 1499 roku w Krakowie, podpisano porozumienie Polski i Litwy ustanawiające przymierze polityczne i wojskowe między obu krajami. Wikipedia Unia krakowsko-wileńska Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka zakończyła się unia personalna spajająca oba państwa, królem Polski został Jan Olbracht a wielkim księciem Litwy Aleksander Jagiellończyk. Niezbędne i korzystne dla obu stron okazało się podpisanie porozumienia zapewniającego dalsze istnieje związku polsko-litewskiego. Dokument ze strony litewskiej został podpisany w Wilnie 24 lipca 1499 r. Jego sygnatariuszami byli dostojnicy obu państw m.in. Fryderyk Jagiellończyk, Mikołaj Firlej, Łukasz Watzenrode Wikipedia Łukasz Watzenrode , Mikołaj Radziwił. Wikipedia Mikołaj Radziwiłł Amor

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie