XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 10 czerwca

Stefan Batory zatwierdził Excepta mazowieckie

10 czerwca 1577 roku w Malborku Stefan Batory zatwierdził ustawę "Zwyczaje województwa mazowieckiego z starego statutu, przystawając do prawa koronnego, wyjęte i zostawione na sejmie walnym toruńskim anno 1576". Moniuszko Adam, "Prawo sądowe Rzeczpospolitej szlacheckiej (XVI-XVIII w.)", Warszawa 2017, str. 76 Sianko Przemysław, "Granica mazowiecko-litewska do 1569 roku. Kształtowanie się, rola społeczna", (Rozprawa doktorska), Białystok 2019, str. 220 Były to wyjątki od prawa koronnego zgodne z dawnym odrębnym prawem mazowieckim. W 1576 roku Mazowsze, będące od pięćdziesięciu lat częścią Korony przyjęło wreszcie prawo koronne, jednak zagwarantowało sobie zachowanie niektórych dawnych przepisów, czyli tzw. "eksceptów mazowieckich".

Miejsce wydarzenia: Malbork Położenie geograficzne na mapie