XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 25 czerwca

Mehmed II Girej został chanem Tatarów Krymskich

25 czerwca 1577 roku Mehmed II Girej, zwany Tłustym, został chanem Tatarów Krymskich po śmierci swojego ojca chana Dewleta I, zarażonego dżumą. Wikipedia Mehmed II Girej Wikipedia Dewlet I Girej Już w lipcu zaczęto się obawiać w Rzeczypospolitej nowych najazdów tatarskich, sejm litewski w Wołkowysku uchwalił wysokie podatki, szybko wysłano "upominki" na Krym. Nie uchroniło to jednak kraju przed najazdami, w początkach 1578 roku podjazdy tatarskie były widziane aż pod Ostrogiem gdzie oblegały księcia Konstantyna Ostrogskiego. Korzon Tadeusz, "Dzieje wojen i wojskowości w Polsce", t. 2, 1912, str. 26-27 W tym samym roku Stefan Batory wysłał posiłki wojewodzie bracławskiemu Januszowi Zbaraskiemu, który pokonał Tatarów pod Bracławiem.