XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 8 lipca

Zygmunt August wydał edykt 'de non turbanda religione'

8 lipca 1557 roku w Wodzisławiu Zygmunt August wydał edykt de non turbanda religione, w którym zabronił Janowi Łaskiemu odprawiania ewangelickich nabożeństw religijnych i głoszenia idei Reformacji. Bruckner Aleksander, "Różnowiercy polscy", Warszawa 1905, str. 42 Wijaczka Jacek, "Reformacja w Koronie w XVI w. - sukces czy niepowodzenie?", Gdański Rocznik Ewangelicki, vol. VIII, 2014, str. 22 Jan Łaski był najbardziej znanym polskim dysydentem religijnym, bratankiem prymasa Jana Łaskiego (starszego). Zanim został duchownym ewangelickim był katolickim proboszczem i kanonikiem. Jako reformator religijny działał w Niemczech i w Anglii a w 1556 roku wrócił do Polski licząc na korzystny klimat do szerzenia reformacji. Początkowo duchowieństwo katolickie próbowało przekonać króla do wydalenia z kraju "heretyka", ten jednak Łaskiemu zezwolił zostać, przyjął go w Wilnie wiosną 1557 r. na prywatnej audiencji i zezwolił na odprawianie nabożeństw. Wkrótce jednak Zygmunt pod naciskiem biskupów zmienił zdanie, czego efektem był królewski edykt. Jan Łaski osiadł w Pińczowie i zajmował się  działalnością organizacyjną zborów małopolskich. Wikipedia Jan Łaski (młodszy) Zmarł w 1560 r.

Miejsce wydarzenia: Wodzisław Położenie geograficzne na mapie