XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 26 września

Papież Juliusz II zgodził się współfinansować wojnę z Turcją

26 września 1508 roku papież Juliusz II zgodził się by dwie trzecie sum odpustowych pobieranych dotąd z terytorium Polski i Węgier na rzecz budowy bazyliki św. Piotra w Rzymie zostało przekazane na finansowanie kosztów wojny z niewiernymi. Baczkowski Krzysztof, "Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów", 2012, 511 Oba państwa jagiellońskie stały wówczas w obliczu problemu ekspansji tureckiej w pobliżu swoich granic. Dyplomacja jagiellońska podkreślała, że wstrzymuje się od zawarcia pokoju z sułtanem ze względu na Rzym. Liczono właśnie na wsparcie finansowe papieża, który pod wpływem legata papieskiego na Węgrzech Piotra Isvaliesa wydał korzystną dla Polsk i Węgier decyzję. Juliusz II planował wówczas wielką chrześcijańską krucjatę przeciw Turkom.