XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 28 września

Na polu Rákoš zebrał się sejm węgierski

28 września 1505 roku polu Rákoš rozpoczął się sejm węgierski, który dwa tygodnie później uchwalił prawo zabraniające cudzoziemcom starania się o tron węgierski. Baczkowski Krzysztof, "Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów", 2012, str. 486 Trwały wówczas rozgrywki o sukcesję po nieposiadającym wówczas męskiego potomka Władysławie II Jagiellończyku. Swoje pretensje do tronu węgierskiego mocno akcentowali Habsburgowie. Ustawa przeforsowana przez dominujące wśród szlachty węgierskiej stronnictwo narodowe miała raz na zawsze zabezpieczyć kraj przed wprowdzaniem obcych dynastii na tron. W 1506 roku doszło do starć zbrojnych, wojska cesarza Maksymiliana wkroczyły na terytorium węgierskie, a węgierska konnica pustoszyła pogranicze austryjackie. W lipcu 1506 urodził się syn Władysława i Anny de Foix - Ludwik II Jagiellończyk, co zmieniło sytuację polityczną, obie strony doszły do porozumienia, Węgrzy nie odwołali jednak postanowień z Rákoš, natomiast Habsburgowie nie zrezygnowali ze swoich praw do tronu, doprowadzając ostatecznie do korzystnych porozumień małżeńskich. Wikipedia Władysław II Jagiellończyk W 1526 roku po śmierci Ludwika w walce z Turkami, władzę w Czechach i na Węgrzech objął Ferdynand I Habsburg, mąż jego siostry Anny.

Miejsce wydarzenia: Rákoš Położenie geograficzne na mapie