XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 7 czerwca

Zmarł Kazimierz Jagiellończyk, król Polski i wielki książę litewski

7 czerwca 1492 roku w Grodnie zmarł Kazimierz Jagiellończyk, król Polski i wielki książę litewski. Borkowska Urszula, "Dynastia Jagiellonów w Polsce", Warszawa, 2011 W chwili śmierci miał 64 lata, od 44 lat panował w Polsce, a od ponad pięćdziesięciu władał Litwą. Wikipedia Kazimierz IV Jagiellończyk Śmierć króla oznaczała w praktyce koniec unii personalnej Korony i Wielkiego Księstwa, gdyż jego następcą możnowładcy litewscy obwołali 26 lipca 1492 roku królewicza Aleksandra, zaś szlachta polska w sierpniu 1492 w Piotrkowie wybrała Jana Olbrachta na króla Polski. Oba państwa związane ze sobą od ponad stu lat nie zaprzestały jednak współpracy. Władali nimi przedstawiciele tej samej dynastii jagiellońskiej, a współpraca była szczególnie niezbędna Litwie zagrożonej ekspansją Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, którego władca Iwan III Srogi dążył do odzyskania i zjednoczenia wszystkich ziem ruskich.

Miejsce wydarzenia: Grodno Położenie geograficzne na mapie