XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 13 stycznia

Miasto Bydgoszcz uzyskało zwolnienie z części ceł

13 stycznia 1502 roku mieszczanie bydgoscy uzyskali od króla Aleksandra Jagiellończyka zwolnienie z cła na towary transportowane z Gdańska do Bydgoszczy. Wikipedia Rok 1502 Towary przewożone w stronę Gdańska nadal podlegały cłu. Miasto Bydgoszcz uzyskało w XVI wieku szereg innych przywilejów, na przykład prawo pobierania cła wodnego, prawo spławiania do Gdańska importowanej z Rusi soli czy prawo do pobierania części spławianego Brdą do Wisły drewna w celu naprawy mostów. Strona www.wyszogrod.bydgoszcz.pl Rola gospodarcza Wisły (XV-XVII w.)