XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 14 stycznia

Zakończył obrady sejm Królestwa polskiego w Warszawie

14 stycznia 1557 roku w Warszawie zakończył obrady sejm zwyczajny Królestwa polskiego. Wikipedia Rok 1557 Sejm zwołano 6 grudnia 1556 roku jako sejm zwykły, zamiast oczekiwanego egzekucyjnego. Posłowie zajmowali się głównie problemami obronności, szczególnie wielkiego księstwa litewskiego zagrożonego od strony inflanckiej. Dzieje Sejmu (www.dziejesejmu.pl) Sejm przekładany w czasie

Miejsce wydarzenia: Warszawa Położenie geograficzne na mapie