XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 18 stycznia

Rozpoczął obrady sejm walny Królestwa Polskiego

18 stycznia 1493 roku Wikipedia Sejm walny 1493 Konopczyński Władysław, "Chronologia sejmów polskich 1493-1793", 1948 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Dzieje Sejmu (www.dziejesejmu.pl) Sejm walny Piotrków 1493 w Piotrkowie rozpoczął obrady sejm walny Królestwa Polskiego. Podczas prac sejmu potwierdzono przywileje i uchwalono podatki (uniwersał o poborze). Przez wiele lat Uruszczak Wacław, "Najstarszy sejm walny koronny "dwuizbowy" w Piotrkowie w 1468 roku", w "Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych", Kraków, 2012 Najstarszy Sejm Walny Koronny Biblioteka sejmowa (biblioteka.sejm.gov.pl) 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej uważano sejm piotrkowski z 1493 r. za pierwszy sejm walny - dwuizbowy, jednakże obecne ustalenia wskazują, że za taki należy uznać już zjazd piotrkowski w roku 1468. Tam po raz pierwszy zebrali się posłowie wybrani przez sejmiki ziemskie, obradując osobno jako izba poselska, osobno zaś obradowała rada królewska - senat.

Miejsce wydarzenia: Piotrków Położenie geograficzne na mapie


Bitwa pod Pasłękiem - 1520

18 stycznia 1520 roku podczas wojny Polski z zakonem krzyżackim (1519-21) doszło do bitwy między oddziałami zakonu a wojskami koronnymi hetmana Mikołaja Firleja. Wikipedia Wojna polsko-krzyżacka (1519-1521) Wojska królewskie przybyły pod Pasłęk 17 stycznia, odsiecz krzyżacką przyprowadził z Braniewa osobiście wielki mistrz Albrecht Hohenzollern. Tyszkiewicz Jan, "Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519-1521", PWN, Warszawa 2015, str. 64-67 Atak jego 1800 jezdnych i pieszych na obóz wojsk polskich został jednak odparty zmuszając wielkiego mistrza do odwrotu za mury miasta, następnego dnia Albrecht wycofał się do Braniewa. Mimo zwycięstwa w polu siły polskie rozpoczęły oblężenie Pasłęka dopiero w lutym, miasto było jednak dobrze bronione a szturm zarządzony 21 lutego przez hetmana Firleja odparto. 15 marca zaniechano oblężenia a wojska królewskie wycofały się  do Elbląga. Dopiero drugie oblężenie Pasłęka w kwietniu 1520 roku doprowadziło do jego opanowania, w czym pomogła sprowadzona przez oddziały polskie ciężka artyleria, zdobyto barbakan, wobec czego zamek został poddany przez jego załogę 29 kwietnia 1520 r. Biskup Marian, "Wojny Polski z zakonem krzyżackim (1308-1521)", 2017

Żołnierze polscy 1507-1548 (domena publiczna, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/show-content/publication/edition/6415?id=6415&dirids=1) Żołnierze polscy 1507-1548 (domena publiczna, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/show-content/publication/edition/6415?id=6415&dirids=1)

Miejsce wydarzenia: Pasłęk Położenie geograficzne na mapie