XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 19 stycznia

Albrecht Hohenzollern został ogłoszony banitą Rzeszy

19 stycznia 1532 Niektóre źródła podają 18 stycznia np. niemiecka wersja Wikipedii Albrecht (Preussen) roku książę Albrecht Hohenzollern został ogłoszony przez Sąd Kameralny Rzeszy banitą Rzeszy Wijaczka Jacek, "Kontakty dyplomatyczne Prus Książęcych z Francją w latach 1525—1568", Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1, 1994, str. 3-12 bazhum.muzhp.pl . Sekularyzacja zakonu krzyżackiego w Prusach i przejście księcia Albrechta na luteranizm spowodowało wrogie reakcje w Niemczech i Inflantach. W 1530 roku na skutek działań ówczesnego mistrza niemieckiej części zakonu, Waltera von Cronberga, cesarz Karol V uznał jego właśnie księciem Rzeszy z prawami do władania w Prusach. Kamieński Andrzej, "Zakon Krzyżacki wobec koronacji elektora brandenburskiego Fryderyka III na króla w Prusach", Roczniki Historyczne, Rocznik LXXXIII, 2017 Dwa lata później Albrecht Hohenzollern nie stawił się na wezwanie sądu i został uznany za banitę Rzeszy Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 62, nie spowodowało to jednak poważnych konsekwencji politycznych, ale godziło w prestiż władcy Prus Książęcych. Książę wielokrotnie podejmował wysiłki w celu zniesienia banicji zabiegając o poparcie w tej sprawie Zygmunta I Starego a później Zygmunta II Augusta.