XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 5 stycznia

Stefan Batory wprowadził nową ordynację menniczą

5 stycznia 1580 roku król Stefan Batory wprowadził nową ordynację menniczą Wikipedia System monetarny w latach 1580-1623 (zwaną później „Stefanowską” Wikipedia Monety Stefana Batorego ), która ujednolicała sposób bicia monet w Królestwie Polskim i na Litwie. Była to kontynuacja reform monetarnych króla, który poprzednią ordynację menniczą wydał 24 kwietnia 1578 r. zakładając mennicę w Olkuszu, wykorzystującą kruszec srebrny z tamtejszych kopalń. Nowa ordynacja wprowadziła wspólną listę monet srebrnych: talar, półtalar, szóstak, trojak Youtube Trojak Stefana Batorego, 1580 grosz, półgrosz, szeląg, denar. Kwestii monet złotych nie regulowała, obowiązywały przepisy z czasów Zygmunta I Starego.