XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 6 stycznia

Rozpoczął obrady pierwszy sejm konwokacyjny Rzeczpospolitej Obojga Narodów

6 stycznia 1573 roku rozpoczął obrady pierwszy sejm konwokacyjny Wikipedia Sejm konwokacyjny 1573 w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Sejmem konwokacyjnym Wikipedia Sejm konwokacyjny HistMag - portal historyczny Skąd się wzięła konwokacja nazywano pierwszy sejm po śmierci króla, na którym ustalano między innymi termin i miejsce wolnej elekcji. Pół roku wcześniej zmarł ostatni władca z dynastii Jagiellonów: Zygmunt II August. W trakcie trwających do 28 stycznia prac sejmu oprócz problemów elekcji podjęto również uchwały podatkowe a także uchwalono akt konfederacji warszawskiej zapewniającej wolność wyznania szlachcie i równouprawnienie dla innowierców.

Miejsce wydarzenia: Warszawa Położenie geograficzne na mapie