XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 8 stycznia

Król Zygmunt II August nadał Kozienicom prawa miejskie

8 stycznia 1549 roku król Zygmunt II August nadał prawa miejskie Kozienicom. Stało się to podczas obrad sejmu w Piotrkowie w formie przywileju dla starosty radomskiego Piotra Firleja. Wikipedia Kozienice Kozienice już wcześniej związały się z historią Jagiellonów, w 1467 roku na tutejszym królewskim dworze myśliwskim przyszedł na świat Zygmunt I Stary. Wikipedia Kozienice

Miejsce wydarzenia: Kozienice Położenie geograficzne na mapie