XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 7 stycznia

Król Zygmunt I Stary wydał przywilej toruński

7 stycznia 1520 roku król Zygmunt I Stary wydał przywilej toruński Wikipedia Przywilej toruński 1520 regulujący minimalny wymiar pańszczyzny (1 dzień w tygodniu od łana). Rzeczywisty wymiar pańszczyzny często był już wówczas większy Baranowski Ignacy Tadeusz, "Zmienne koleje Statutu Toruńskiego", Przegląd Historyczny, 16/2, 1913, str. 200-217 bazhum.muzhp.pl . Dodatkowo przywilej ten regulował prawo do wolnej żeglugi po Wiśle, ograniczając je tylko do szlachty, ograniczono także prawa miast do sprawowania sądów nad szlachcicami, którzy popełnili przestępstwa na terenie miast. Moment wydania przywileju przypada na okres przygotowań do wojny z zakonem krzyżackim, król potrzebował zgody szlachty na zwiększenie podatków, w zamian szlachta oczekiwała i otrzymała przywileje, często kosztem innych stanów.

Miejsce wydarzenia: Toruń Położenie geograficzne na mapie