XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 13 października

Oddziały polskie złupiły Oczaków

13 października 1545 roku oddziały polskie dowodzone przez starostę władzimierskiego Fedora Sanguszkę złupiły turecki Oczaków. Muzeum Wojska Polskiego (www.muzeumwp.pl) Kalendarium dziejów oręża polskiego Wikipedia Oczaków Miasto i zamek zostały splądrowane, wzięto do niewoli kilkudziesięciu Tatarów. Napad na pograniczny Oczaków, który w XV wieku należał jeszcze do Wielkiego Księstwa Litewskiego, był przygotowany za zgodą hetmana Jana Tarnowskiego, który był zwolennikiem sojuszu z Habsburgami i wywołania wojny z Turcją. Było to jednak sprzeczne z polityką królewską, a sytuację udało się uspokoić bez eskalacji konfliktu.

Miejsce wydarzenia: Oczaków Położenie geograficzne na mapie