XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 14 października

Uniwersał Zygmunta Starego w sprawie Mołdawii

14 października 1530 roku Zygmunt Stary wydał uniwersał, w którym przestrzegał zbierającą sie na sejmikach szlachtę przez nieuchronnym konfliktem z hospodarem mołdawskim Piotrem Rareşem. Niemczyk Katarzyna, "Postać hospodara mołdawskiego Piotra Rareşa we współczesnej mu korespondencji dyplomatycznej", Balcanica Posnaniensia XXVII, Poznań 2020, str. 59 Król uważał, że niebędne będzie przeznaczenie dodatkowych środków w celu przygotowania się do wojny, liczył na przychylność szlachty w sprawie podatków podczas najbliższego sejmu. Źródłem konfliktu był ciągnący się już od kilkudziesięciu lat spór o Pokucie, hospodar licząc na wsparcie tureckie i węgierskie zaczął aktywnie domagać się jego zwrotu. Nadzieje mołdawskie były jednak złudne, Turcja nie była zainteresowana konfliktem z Polską. Mimo to w grudniu 1530 roku Rareş wkroczył na teren Pokucia, pokonał pospiesznie zebrane nieliczne siły hetmana polnego Jana Koła z Dalejowa pod Chocimiem. Wikipedia Bitwa pod Obertynem Wybuch działań zbrojnych na południowych krańcach Królestwa zmobilizował szlachtę do uchwalenia podatków. Przygotowana armia pod dowództwem hetmana Jana Tarnowskiego zadała wojskom modławskim poważną klęskę pod Obertynem 22 sierpnia 1531 roku. W 1532 roku zawarto rozejm.