XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 18 października

Król Zygmunt II August powołał pierwszą stałą pocztę królewską

18 października 1558 roku Zygmunt II August wydał przywilej Ordinatio postae Cracovia Venetias praeficitur, w którym okreslał zasady działania poczty królewskiej kursującej między Krakowem a Wenecją. www.poczta-polska.pl Historia Wikipedia Poczta Polska. Usługi pocztowe w Polsce przedrozbiorowej Potrzeba stworzenia usług pocztowych na wzór tych, które funkcjonowały już w Europie, wynikała ze wzmożonej korespondencji związanej ze sprawami spadkowymi po śmierci matki króla Bony Sforzy. Pierwszym zarządcą poczty został Prospero Provana Wikipedia Prospero Provana , który kierował tym przedsięwzięciem przez cztery lata a stracił stanowisko na rzecz Krzysztofa von Taxis, przedstawiciela słynnego rodu twórców usług pocztowych służących cesarzom Rzeszy. Wikipedia Thurn und Taxis Posłańcy królewskiej poczty docierali z Krakowa do Wenecji przez Wiedeń w 10 dni, koszt utrzymania 'kursorów' i koni pokrywał początkowo wyłącznie król, ale od 1562 r. do korzystania z usług pocztowych dopuszczono za opłatą osoby prywatne, zaczęto też przewozy poczty na trasie Kraków - Wilno, a także do Rzymu, Neapolu czy Hiszpanii. Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Zgorzelski Rafał, "Polska, czyli włoska. Geneza i rozwój regularnej komunikacji pocztowej w Polsce"