XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 17 października

Ordynacja Zygmunta Augusta dla mieszczan krakowskich

17 października 1556 roku Zygmunt II August wydał ordynację dla mieszczan krakowskich dotyczącą sądownictwa i wnoszenia apelacji. Mikuła Maciej, "Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich", Kraków 2014, str. 273 Król pozwolił mieszczanom odwoływać się do Sądu Szaściu Miast, ale też bezpośrednio do niego, choć jedynie w wyjątkowych przypadkach. Sąd Sześciu Miast był instytucją powołaną jeszcze w czasach Kazimierza Wielkiego, pełnił rolę najwyższej instancji w strukturze sądowniczej miast lokowanych na prawie magdeburskim. Wikipedia Sąd Sześciu Miast W składzie sądu znajdował się przedstawiciel króla, oraz komisarze sześciu (stąd nazwa) miast z obszaru Małopolski: Krakowa, Kazimierza, Bochni, Wieliczki, Sącza i Olkusza.

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie