XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 21 października

Biskup Kromer nakazuje miastom Warmii cotygodniowy wywóz nieczystości

21 października 1585 roku biskup warmiński Marcin Kromer wydał mandat skierowany do miast warmińskich, w którym nakazywał cotygodniowe wywożenie odpadków i nawozu, by zadabać o utrzymanie należytej higeny. Bogdan Danuta, "Działalność prawodawcza biskupa warmińskiego Marcina Kromera", Komunikaty Mazursko-Warmińskie 3 (277), 2012, str. 502 Biskup Kromer znany też jako pisarz, historyk, i dyplomata epoki renesansu, był od 1570 roku biskupem koadiutorem warmińskim. Wikipedia Marcin Kromer Wydał w tym czasie wiele mandatów i postanowień w sprawach gospodarczych m.in. ordynację  dotyczącą hodowli pszczół (1577).