XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 22 października

Powrót Izabeli Jagiellonki z synem Janem Zygmuntem do Siedmiogrodu

22 października 1556 roku Izabela Jagiellonka wraz z synem Janem Zygmuntem powróciła do Siedmiogrodu witana na granicy przez Stefana Batorego. Wikipedia Jagiellonowie Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 100-105 Izabela, żona zmarłego w 1540 roku Jana Zapolya, królowa Węgier a później regentka w imieniu syna, władała przez kilka lat Siedmiogrodem korzystając z poparcia sułtana. Została jednak w 1551 roku zmuszona do rezygnacji z praw do korony węgierskiej i emigracji do Polski. Podobno wyjeżdżając wyryła na pniu granicznego drzewa napis Sic fata volent (Tak chce los) a świadkiem tej sceny również był młody magnat węgierski Stefan Batory. Zawarcie w 1554 roku pokoju polsko-tureckiego umożliwiło jej powrót na teren Siedmiogrodu w 1556 roku. Izabela zmarła trzy lata późnej, jej syn jako Jan II Zygmunt został pierwszym księciem siedmiogrodzkim. Z uwagi na bliskie pokrewieństwo z Jagiellonami był rozważany jako potencjalny następca Zygmunta Augusta, zmarł jednak młodo i bezpotomnie. Władzę nad Siedmiogrodem przejął Stefan Batory, który w przyszłości miał zostać elekcyjnym królem Rzeczypospolitej.