XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 23 października

Oblężenie Zawołocza

23 października 1580 roku zakończyło się oblężenie Zawołocza - twierdzy znajdującej się w okolicy Wielkich Łuk i Pskowa. Wikipedia Oblężenie Zawołocza Trwała wówczas wojna polsko-rosyjska 1577-1582. Wojska Stefana Batorego zdobyły niedawno Wielkie Łuki, a król wysłał kanclerza Jana Zamoyskiego by ten zdobył pobliską twierdzę Zawołocz. Początkowe próby zdobycia umocnień rosyjskich położonych na wyspie jeziora Podsosz zakończyły się niepowodzeniem, poniesiono też duże straty, kiedy drewniany most załamał się pod piechotą węgierską i polską. Niezrażony tym Zamoyski kazał przygotowanie dwóch nowych pomostów, licznych łodzi i tratw, zamierzał przeprowadzić atak z wielu stron. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 225 Szturm jednak okazał się zbędny, załoga rosyjska widząc polskie przygotowania skapitulowała.

Miejsce wydarzenia: Zawołocze Położenie geograficzne na mapie