XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 26 października

Bitwa w lesie bukowińskim

26 października 1497 roku w lesie bukowińskim koło Koźmina wojska polskie, wycofujące się z Mołdawii, zostały zaatakowane przez siły mołdawskie i tureckie. Muzeum Wojska Polskiego (www.muzeumwp.pl) Kalendarium dziejów wojska polskiego Godlewski Łukasz, "Ewolucja poglądów Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka w kwestii kształtu unii polsko-litewskiej", Białostockie Teki Historyczne, tom 14/2016, str. 20 Oddziały zaciężne wojsk królewskich oraz szlachta małopolska, posuwające się w straży tylnej poniosły znaczne straty i zostały rozbite. W celu opanowania stuacji król Jan Olbracht rzucił do walki chorągwie nadworne i wielkopolskie, które zdołały odrzucić Mołdawian. Do legendy przeszło powiedzenie "za króla Olbrachta wyginęła szlachata" będące pewną przesadą, jednak niewątpliwie całe starcie było porażką wojsk polskich. Do bitwy doszło mimo zawarcia wcześniej rozejmu ze Stefanem III, hospodarem mołdawskim, niekiedy uważa się, że Mołdawianie złamali rozejm ponieważ wojska polskie niedochowały jego ustaleń wycofując się przez obszary, które miały omijać.

Miejsce wydarzenia: Lasy bukowińskie pod Koźminem Położenie geograficzne na mapie