XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 29 października

Albrecht Hohenzollern ogłasza drukiem swoje usprawiedliwienie

29 października 1526 roku książę Albrecht Hohenzollern ogłosił drukiem swoje Christliche Verantwortung (chrześcijańskie usprawiedliwienie). Wojtkowski Andrzej, "Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami : część III : od roku 1525 - do rozbiorów", Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 1, 1968, str. 4 Była to odpowiedź księcia na wrogie wystąpienia wobec nowego państwa pruskiego do których doszło podczas sejmu Rzeszy w 1526 roku. O przywłaszczenie sobie terenów państwa zakonnego oskarżył Albrechta ówczesny wielki mistrz niemieckiej części zakonu krzyżackiego Dietrich von Clee. Powstanie świeckiego państwa, w dodatku luterańskiego i będącego lennem polskiego króla, nie wzbudziło entuzjazmu w Rzeszy. Pismo Albrechta było próbą obrony jego czynów i decyzji. Usprawiedliwiał się w nim brakiem pomocy ze strony cesarza podczas konfliktu z Polską, a także tym, że racja i prawo stały jednak po stronie polskiej. Broniąc konwersji na luteranizm i złamania ślubów zakonnych (bezżenności) podważał sens istnienia zakonu jako tworu ludzkiego przeciwnego naturze i woli boskiej.