XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 30 października

Papież Grzegorz XIII wydał bullę potwierdzającą akt erekcyjny Uniwersytetu Wileńskiego

30 października 1579 roku papież Grzegorz XIII wydał bullę, w której potwierdził akt erekcyjny Uniwesytetu Wileńskiego przygotowany przez Stefana Batorego. Gawrońska-Garstka Magdalena, "Rys historii Uniwersytetu Wileńskiego", Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 3, 71-78, 2009, str. 71 Uniwersytet powstał na bazie istniejącego od kilku lat kolegium jezuitów i był trzecim (uwzględniając uczelnię w Królewcu w lennym księstwie pruskim), uniwersytetem w Rzeczypospolitej. Wikipedia Kolegium jezuitów w Wilnie Wikipedia Akademia i Uniwersytet Wileński Towarzystwa Jezusowego Pełna łacińska nazwa nowej uczelni brzmiała Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu. Po kasacie zakonu jezuitów w XVIII wieku uniwersytet stał się uczelnią świecką podlegającą Komisji Edukacji Narodowej.