XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 6 października

Zygmunt August objął faktyczne rządy na Litwie

6 października 1544 roku w Brześciu podczas obrad sejmu litewskiego trwającego od września król Zygmunt I Stary przekazał władzę wielkoksiążęcą swojemu synowi Zygmuntowi Augustowi. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 84 Król zastrzegł sobie jednak tytuł najwyższego księcia na Litwie. Już 22 października 24 letni wówczas Zygmunt August wraz z żoną Elżbietą uroczyście wkroczył do Wilna.

Miejsce wydarzenia: Brześć Położenie geograficzne na mapie