XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 7 października

Zakończył się 5 letni rozejm polsko-turecki zawarty w 1502 roku

7 października 1507 roku zakończył się rozejm polsko-turecki zawarty w 1502 roku przez Aleksandra Jagiellończyka i sułtana Bajezida II, podpisany na 5 lat. Traktat rozejmowy negocjował jeszcze Jan Olbracht, po jego śmierci poseł polski Mikołaj Firlej uzyskał potwierdzenie warunków rozejmu w imieniu Aleksandra. Baczkowski Krzysztof, "Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów", 2012, str. 509 Po wstąpieniu na tron Zygmunta Starego sułtan wysłał do Budy poselstwo i wyraził chęć utrzymania warunków rozejmu i pokojowych stosunków z domem jagiellońskim. Było to sprzeczne z pragnieniem papieża Juliusza II, który liczył na udział Polski i Węgier w planowanej krucjacie, skłaniając się nawet do finansowego wsparcia obu krajów. Ostatecznie jednak, po zakończeniu konfliktu mołdawskiego, zarówno Węgry jak i Polska przedłużyły rozejm z Turcją w roku 1510.