XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 9 października

Albrecht Hohenzollern zawarł umowę na wydobycie bursztynu

9 października 1550 roku książę pruski Albrecht Hohenzollern zawarł z kupcami gdańskimi - rodziną Jaskich - umowę dotyczącą wydobycia bursztynu na terenie swojego księstwa. Małłek Janusz, "Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542", Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, rocznik 72, zeszyt 2, 1967, str. 36 Albrecht zezwolił na pozyskiwanie bursztynu w zamian za 3 tys. grzywien kaucji i 4 tys. grzywien rocznej zaliczki plus dodatkowe opłaty za nadwyżki wydobycia. Prawo do wydobywania bursztynu było jednym z regaliów książących Wikipedia Regalia (gospodarka) , przynosiło też znaczny dochód szacowany na 20 - 30 tys. grzywien rocznie, 3-4 razy więcej niż dochody z lasów. Innym znaczącym elementem dochodów księcia Albrechta była pensja otrzymywana od króla polskiego, zgodnie z traktatem krakowskim z 1525 roku. Książę otrzymywał równowartość 4 tys. florenów wypłacanych ze skarbu Prus Królewskich.