XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 8 października

Katarzyna Habsurżanka wyjechała z Polski

8 października 1566 roku Katarzyna Habsburżanka, żona Zygmunta II Augusta, księżna Mantui, królowa Polski i wielka księżna litewska wyjechała z Polski. Wikipedia Katarzyna Habsburżanka Małżeństwo Zugmunta i Katarzyny zawarte w 1553 roku prawie od początku nie układało się pomyślnie. W 1562 roku królowa wraz ze swoim dworem zamieszkała w Radomiu, co było wyraźnym życzeniem jej małżonka. Zygmunt rozpoczął starania o unieważnienie małżeństwa, przyczyną był brak potomstwa, niechęć do politycznych działań Katarzyny wspierającej interesy Habsburgów oraz bliskie pokrewieństwo (z powodu którego co prawda para otrzymała przed ślubem dyspensę papieską). Borkowska Urszula, "Dynastia Jagiellonów w Polsce", Warszawa, 2011 Starania te jednak były bezskuteczne, w 1566 roku Katarzyn otrzymała zgodę męża na wyjazd do Wiednia, do Polski nie wróciła już nigdy, zmarła w 1572 roku na kilka miesięcy przed Zygmuntem Augustem.